Projekty - dofinanoswania

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach EIC Accelerator
Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.06-14-0075/21
Cel projektu: Wsparcie wnioskodawcy o ubieganie się o dofinansowanie z programu Horyzont Europa EIC Accelerator Open (termin cut-off 06.10.2021). Pozyskanie finansowania pozwoli na przygotowanie wniosku o Eurogrant w zakresie: dokumentacji, w tym studium wykonalności, korekty wniosku, prezentacji pomysłu przed KE, wykonanie tłumaczeń. Celem Eurograntu jest opracowanie innowacyjnej, modułowej linii konfekcjonującej do dozowania, zakręcania i etykietowania różnych produktów oraz opakowań.

Beneficjent: HG ROBOTICS SP. Z O.O. SP. K.

Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wartość przyznanego dofinansowania – 280 060,00 PLN

UE

Wdrożenie do produkcji przedsiębiorstwa HG ROBOTICS innowacyjnej technologicznie i funkcjonalnie automatycznej zrobotyzowanej uniwersalnej linii do sortowania i podawania butelek na linię produkcyjną z systemem wizyjnym 3D dla nadania liniom produkcyjnym cech uniwersalności w celu przystosowania ich do obsługi różnych wariantów pakowanych produktów
Cel projektu: wzrost konkurencyjności i potencjału innowacyjności przedsiębiorstwa HG ROBOTICS poprzez wdrożenie do produkcji (uruchomienie produkcji) rezultatów przeprowadzonych we własnym zakresie prac badawczo-rozwojowych w postaci nowego innowacyjnego produktu – zrobotyzowanej uniwersalnej linii do sortowania i podawania butelek na linię produkcyjną z systemem wizyjnym 3D

Beneficjent: HG ROBOTICS SP. Z O.O. SP. K.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Inwestycja w zakup wyposażenia laboratoryjnego w celu utworzenia w przedsiębiorstwie KAMBION Spółka Jawna Mirgos, Michalski zaplecza badawczo-rozwojowego - Laboratorium - służącego prowadzeniu własnych prac B+R, w tym opracowywania i wdrażania innowacyjnych produktów i usług.
Cel projektu: Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie (Laboratorium firmowego).

Beneficjent: KAMBION Spółka Jawna Mirgos, Michalski

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

EnglishGermanPolish