Projekty UE

UE

Wdrożenie do produkcji przedsiębiorstwa HG ROBOTICS innowacyjnej technologicznie i funkcjonalnie automatycznej zrobotyzowanej uniwersalnej linii do sortowania i podawania butelek na linię produkcyjną z systemem wizyjnym 3D dla nadania liniom produkcyjnym cech uniwersalności w celu przystosowania ich do obsługi różnych wariantów pakowanych produktów
Cel projektu: wzrost konkurencyjności i potencjału innowacyjności przedsiębiorstwa HG ROBOTICS poprzez wdrożenie do produkcji (uruchomienie produkcji) rezultatów przeprowadzonych we własnym zakresie prac badawczo-rozwojowych w postaci nowego innowacyjnego produktu – zrobotyzowanej uniwersalnej linii do sortowania i podawania butelek na linię produkcyjną z systemem wizyjnym 3D

Beneficjent: HG ROBOTICS SP. Z O.O. SP. K.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

EnglishPolishRussian